Moje letecké zážitky 1

 

                                               Letecké  zážitky.

 

Pre spestrenie našej web stránky  som bol  požiadaný , tak ako  všetci naši členovia pobočky,

o zdelenie  zaujímavých osobných  leteckých zážitkov. Činím tak preto, aby som k tomu

podnietil aj  iných.

        Z mojich  zaujímavých zážitkov boli – letecké ilúzie - ktoré som zažil 2 krát.

Letecká ilúzia je vlastne strata priestorovej orientácie, spôsobená neprirodzenými podmienkami letu.

Je spôsobená tým, že sú oklamané zmyslové vnemy prostredia.

Od narodenia človek vníma že hore je svetlo, dolu je tma .Tak to máme zafixované.

     

 1.prípad: Let v dvojici na Mig.15 za IFR na navigačnom lete. Som na pozícii

-vedený. Na druhom úseku trate sme vleteli do medzivrstvy  oblakov, keď pod nami

boli biele a nad nami čierne (tmavé). Zmysly to v hlave otočia že zem je tam, kde je

tma, teda hore. Prístroje (umelý horizont) však ukazuje opak. Je tvrdé dilema: never

sebe, svojim zmyslom, prístroj má pravdu. Je to tvrdý súboj, verte.

     

2.prípad:  Nočný let za ideálnych podmienok  na výške 12000m  v priestore

hornatej krajiny  východne Detvy, posiatej  lazmi so svetielkami na dvoroch. Na oblohe

hviezdny obraz svetiel ,na zemi podobný. Obzor splýva tiež svetlami, a orientácia

vnemu je v guľovom priestore. V akej som polohe?  V náklone, lebo dolu hlavou ?

Dilema - never sebe, ver prístrojom. Zase tvrdý súboj .

 Keď správne riešiš, prežiješ.

 

FrantišekSekereš,   mjr.v.v.