program činnosti na r.2012

21.04.2012 16:49

Program činnosti  klubu letcov a parašutistov  SLZ
                           pob. Trenčín  na r. 2012.

 

9.5.   -    Plánovaný program :  "Návšteva pamätníka gen.Dr.M.R.Štefanika na Bradle". sa odkladá

zmena programu: na tento deň prisľúbil účasť p. RnDr.Majerčiak Csc. a uskutoční sa  prednáška na tému "Vývoj kozmickej techniky a jej perspektívy" ( táto sa pre chorobu sa dňa 11.3. nemôhla uskutočniť)


13.6.-      Aktivity slovenských aeroklubov,športové lietanie a výcvik
                pilotov.   Ing. Sadloň
11,7.-       Exkurzia leteckého múzea – Vyškov. Výbor pobočky.
8.8.  -       Beseda – zážitky letcov všetkých profesii.- Výbor pob.
12.9.-      Rozvoj rádiotechnického boja v letectve a PVO. –Ing.Boldiš
10.10.-     Exkurzia vo VHM  Piešťany.- pplk.Kadlec, výbor pob.
14.11.-     Príprava programu na r. 2013, beseda o činnosti pob.-výbor
12.12.-     Výročná členská schôdza pobočky SLZ.-výbor pob.


                   Výbor pobočky si vyhradzuje právo možnosti náhradných
                programov v nutných prípadoch. Program bol schválený
                 výročnou členskou schôdzou pobočky.

—————

Späť