DISKUSIA

Ako prvý otvoril našu podstránku p. Sekereš :

 

Diskuzia k činnosti Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika

 

História  aktivít SLZ  od jeho založenia v r. 1992 do dnešných dní je veľmi  bohatá .

Netrúfam si  popisovať históriu ,to je záležitosť kroniky, ktorú bohužiaľ  za SLZ nikto

nevedie. Kroniky si vedú iba niektoré pobočky. Je však všeobecne známe ,že  z pôvodnej

masovej členskej základne  sú k dnešnej dobe iba trosky čo do počtu  členov i pobočiek.

Príčinou tohto stavu je viac faktorov. Jeden z nich je úplný nezáujem  mladších  aktívnych

príslušníkov  vojenského letectva, ale i letcov z  aeroklubov. Nezáujem je však aj z radov vyslúžilých  letcov, ktorých nostalgické spomienky na letectvo asi neinšpirujú. Často  .neúčinkuje ani osobná  agitácia  členov pobočky .5.kongres SLZ mal  inšpirovať

ku  spestreniu činnosti  zväzu i pobočiek  najmä v medzinárodnej spolupráci  so zväzmi

letcov Maďarska, Poľska a Česka. Trenčianska pobočka naviazala družobnú spoluprácu

s odbočkou  Českého svazu letcŮ (ČSL) v Příbore a zmluvu napĺňa spoločnými akciami a kontaktom

ako návštevami leteckých dní , slávností pri pamätníkoch  a pod. V odbočkách ČSL  sa darí podstatne lepšie. Ich členské  základne  čítajú  často cez 100 členov. Prečo teda

u nás nie je taký záujem?  Zloženie je  prevažne z vyslúžilých letcov, s minimálnym kontaktom s reálnym letectvom. Možno sem by sme mali zamerať naše aktivity.

Odborné prednášky, besedy  aj exkurzie do leteckých  múzeí a podnikov už zovšedneli.

Náklady na dopravu na akcie si platíme z vlastného členského ,skráteného o odvod do

kasy centrálneho výboru . Dotácie z MO  sú pre SLZ minimálne a pre pobočky nulové.

        I cez všetky problémy máme záujem  aktivizovať našu činnosť  k pestrosti a masovosti.

Letecký priatelia, máte nejaké nápady na tento cieľ? 

 

 NAPÍŠTE NÁM.

 

Autor : František Sekereš mjr.v.v.