OPUSTILI NÁS..

Smutný nekrológ do kroniky trenčianskej pobočky

 Slovenského leteckého zväzu

 gen. Dr. M. R. Štefánika

od roku  2010 až po rok  2012.

 

 

S poľutovaním oznamujeme že naše rady opustili členovia, ktorí sa  veľkou mierou zaslúžili o rozvoj a pestrú činnosť pobočky.

  • Ešte v r.2010 opustil naše rady p. mjr.v.v. Milan  Piták  - vyznamenaný titulom  Zaslúžilý vojenský letec  OS SR, aktívny v činnosti pobočky SLZ. Zomrel  dňa 9.2.2010.
  • Pán mjr. v. v. Karol  Figura, Zaslúžilý vojenský letec OS SR.

Veľmi aktívne prispieval k pestrej činnosti pobočky svojimi skúsenosťami  nadzvukového stíhača, aktivitami v organizovaní  činnosti pobočky a odbornými prednáškami. Zomrel  1.2.2011.

  • Pán pplk. v. v. Ivan Chrenka, jeden zo zakladajúcich členov SLZ, dlhoročný  funkcionár predsedníctva SLZ i trenčianskej pobočky. Zaslúžilý pracovník LOTN ako člen managementu  s vyznamenaním Zaslúžilý technik vojenského letectva. Zomrel 27.3.2011.
  • Pán Ing. Viktor Rusina , obohatil činnosť pobočky o vysoko- odborné prednášky v oblasti  modernej leteckej elektrotechniky, aktívne prispieval k organizácii exkurzii v múzeách. Zomrel   13.8.2011
  • Pán plk. v. v. Jozef Valachovič , jeden zo zakladateľov SLZ, účastník SNP, Zaslúžilý vojenský letec OS SR, vycvičil množstvo vojenských pilotov, člen ZPFB,  s mnohými vyznamenaniami. Čestný člen pobočky. Zomrel .19.10.2011. 
  • V tomto roku 2012 opustil naše rady zaslúžilý letecký historik s bohatou publikačnou činnosťou ,jeden zo zakladateľov SLZ 

aktívny v obohatení činnosti trenčianskej pobočky SLZ p. Ing. Štefan Androvič . Zomrel 18.2.2012.

Najčerstvejšia smutná správa - 26.6.2012nás opustil náš dlhoročný člen , zaslúžilý športový letec, inštruktor výcviku mnohých mladých športových letcov, konštruktér  amatérskych lietadiel, zakladateľ činnosti aeroklubu v Slávnici pán Jozef Vavrinec.

         Ďakujeme im za  aktívnu účasť v rozvoji činnosti Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M .R. Štefánika, pobočky Trenčín.

 

                                                  Česť ich pamiatke!

       Spracoval F.Sekereš