Na  februárovej schôdzi boli udelené diplomy „ Čestný člen  SLZ pobočky Trenčín

a za  ich zásluhy v činnosti SLZ :

MUDr. Mariánovi Hrodeghovi za jeho literárne aktivity v oblasti leteckej histórie ,

Mgr. Vladimírovi Zvalenému  za jeho úspešné vedenie klubu leteckých modelárov ,

pplk.v.v. Jozefovi Šimonovi za jeho zásluhy vo funkcii predsedu pobočky SLZ TN.

    Na schôdzi podal informáciu o republikových i medzinárodných úspechoch klubu

leteckých modelárov p. Mgr. Zvalený.

    Do radov pobočky bol prijatý nový člen p.Ing. Gašparovič Peter.

Informáciu o pribehu VČS klubu voj.výsadkárov podal delegát p.Ing. Sadloň.

  Predsedajúci ( v. z.) podal informácie o organizácii návštevy  leteckého múzea

v Košiciach  a zverejnil IČO  SLZ  pre možný odvod 2% z daní.

 

 

Vo februári prebehlo za posledné obdobia hádam najzaujímavejšie stretnutie. Mnohí členovia si môhli "nahlas" zaspomínať na ich niekedy veselé, vážne ba ale aj na tie smutnejšie zážitky zo svojho života. Škoda, že takéto hovorené spomienky sa nedajú zdokumentovať. A tak som prehovoril jedneho z nich aby vytiahol z albumov dajaké to foto. Aj to som musel navštíviť doma. 

p.s. a ty nemáš doma dačo podobného ?

 uhádli by ste,že toto je náš najlepší prispievateľ za mlada ? 

 počas prestávky vo výcviku túto fotografiu vám autor nikdy nepredá. Na zábere z fotogulometu je vidieť, že Mig 15 to má  už spočítané.

ale ale, tak ty si za mlada fajčil ?