február 2012 prednáška

V podvečer 8. februára aj napriek mrazivému počasiu sa pod vedením nového predsedu p.Kamenického uskutočnila schôdza. V jej úvode bol privítaný p. Sekereš František, ktorý po ťažkej operácii prišiel medzi svojich priateľov "po svojich". Za jeho dlhodobú a svedomitú prácu v pobočke mu výbor udelil ocenenie "Čestný člen pobočky". Rovnocenné ocenenie dostal aj p. Karel Lohynský. Pre neprítomnosť zo zdravotných dôvodov mu toto ocenenie osobne doručia členovia výboru.

V ďalšej časti stretnutia sa 24 členov a traja hostia zúčastnili  prednášky s názvom "História a súčasnosť Leteckých opravovní Trenčín". Pomocou video-prezentačnej techniky predviedol p. Ing. František Hochman veľmi zaujimavím spôsobom úspechy opravovní nielen na Slovensku, v Čechách ale aj v ďaľšich blízkych a vzdialených štátov. Pútavým spôsobom informoval prítomných o súčastnej zložitej hospodárskej a aj legislatívnej situácií, v ktorých sa LOT nachádza. Počas prednášky p. Hochmnan fundovane dokázal odpovedať na rôzne otázky kladené našimi členmi - niektorí sú totiž  bývalí zamestnanci LOT-ky a tak teraz mali možnosť takto porovnať ich poznatky s dnešnou situáciou. Prezentácia bola ukončená srdečným potleskom.

Ešte pred ukončením krátkej diskúzie sa predseda p. Kamenický "priznal", že nedávno mal okrúhle narodeniny 75 rokov. Želáme mu dobré zdravie a veľa úspechov v živote a najme v práci pre pobočku SLZ.

 

pozri historiu letectva v Trenčíne od r. 1949 do 2006

www.lotn.sk/sk/historia/

plány do budúcnosti  :

www.lotn.sk/sk/vizia/

niečo o leisku v Trenčíne :

www.lotn.sk/sk/letisko/

 


Anketa

páči sa Vám táto stránka ?

áno
(17)
100%

nie
(0)
0%

ďakujeme za Váš názor
(0)
0%

Celkový počet hlasov: 17