NOVEMBER

Naša organizácia oslávila20. výročie založenia :

(pozri aj foto z tejto konferencie)

 

Konferencia k 20.výročiu založenia Slovenského leteckého zväzu

Generála Dr. M. R. Štefánika

 sa uskutočnila 1. decembra v kongresovej miestnosti hotelu Alfa v Novej Dubnici.

 

Cieľom konferencie za účasti predstaviteľov leteckých zväzov krajín Vyšegrádskej  skupiny bolo prispieť k propagácii Slovenska Vzdušných síl OS SR, vzdať hold vynikajúcemu letcovi  generálmajorovi  Ottovi Smikovi a pripomenúť si 20.ročnú históriu Slovenského leteckého zväzu.

Konferencia tiež nastolila otázku, ako ďalej v našej činnosti.

Za Trenčiansku pobočku sa konferencie zúčastnila delegácia v zložení páni Kamenický, Sekereš, Ing.Sadloň, Šimon, Mikula, Steklý a Baláž.

Zhodnotenie 20 rokov existencie Slovenského leteckého zväzu  gen. Dr. M. R. Štefánika ,vykonal prezident SZL prof. Ing. Miroslav Grega CSc. Vedľa úspechov v činnosti SLZ za 20 rokov poukázal i na súčasné problémy v jeho činnosti. Ide o generačný problém, členstvo nám starne a mladších aktívnych členov v organizácii nemáme. Závažný problém je i v tom, že SLZ nedostal pre rok 2012 od MO SR žiadne dotácie a pre rok 2013 to asi nebude lepšie. Na tento fakt bolo veľmi kriticky poukázané vo vystúpeniach delegátov. Slovenský letecký zväz je organizácia ktorá mimo iné reprezentuje Slovenskú republiku a podľa platného zákona má dotácie dostať.

V diskúzii vystúpili naši zahraničný hostia ktorí pozdravili našu konferenciu. Vyšehradská skupina sa má pre budúcnosť rozšíriť o susedné Rakúsko. Z našich delegátov vystúpil v diskúzii predseda pobočky p.Kamenický. Zhodnotil 20 ročnú činnosť našej pobočky. Spomenul zakladajúcich členov našej Trenčianskej pobočky: bývalého pilota 1.let. zmiešanej divízie v SSSR Janka Polašku prvého predsedu našej pobočky i ďalších – Milana Reháka náč. Aeroklubu Trenčín, Ivana Chrenku, Ing. arch. Štefana Androviča,, Lacka Rajninca, Jožka Šimona, Ing.Dušana Sadloňa, Milana Pitáka, Ferka Sekereša  a Janka Nazada.

Zhodnotil našu klubovú činnosť, zájazdy do leteckých múzeí, na letecké dni, prednášky a besedy s leteckou tematikou .Naša pobočka vo svojej činnosti patrila a patrí medzi najaktívnejšie v SLZ.

Prezentoval tiež  zavedenie našej  webovej  stránky, ponúkol ju i republikovému výboru  SLZ pre svoju propagáciu a zverejňovanie informácií o svojej činnosti a organizácií rôznych akcií.

Spomenul tiež úspešnú spoluprácu s družobnou organizáciou zväzu letcov Českej republiky mesta Příbor.

Veľký úspech mal vtom, že predstavil nášho člena  91 ročného Karola Steklého ako jedného z našich najaktívnejších členov, ktorý i v tomto roku vykonal tandemový zoskok z výšky  4000 metrov. Náš Karolko sa postavil  a tento jeho čin bol odmenený veľkým potleskom delegátov.

Všetci členovia našej delegácie dostali pamätnú plaketu k 20 výročiu SLZ  

 Predseda  Kamenický svoje vystúpenie ukončil slovami: 

Lietanie bolo, je a bude krásna vec. Niektorí sa o to práve pokúšajú, Mnohí toho už nechali a iní lietajú do dnešných dní. I keď sme na tom akokoľvek, môžeme si o tom  podebatovať, Ako keby to pre nikoho z nás nikdy neskončilo. 

V závere by som poďakoval republikovému výboru zväzu letcov predovšetkým pánom : prof. Ing. Miroslavovi Gregovi CSc., Ing. Petrovi Matejčíkovi CSc., Ing. Marianovi Themarovi, ktorí i v dnešných zložitých podmienkach dokázali zorganizovať konferenciu ktorou sme si dôstojne oslávili  20 výročie založenia  SLZ  gen. Dr . M. R. Štefánika.